Cờ Úp online - Nền tảng cá cược tốt

Liên kết website
Quảng cáo
Công khai về đội ngũ cán bộ

Công khai về đội ngũ cán bộ

1. Tổng số đội ngũ:           Tổng số cán bộ giảng viên của trường là 154 người trong đó: Giảng viên và giáo viên: 116 ( chiếm 74%), cán bộ hành chính: 38 (chiếm 26%) Biên chế: 115, hợp đồng 68: 02, hợp đồng lao động: 37 2. Cơ cấu trình độ: Trong tổng số 154 CBGV có: - Trình độ: 05 tiến sĩ, ...

Nội dung đang cập nhật...

Thông báo
Thời tiết