1. Chức năng nhiệm vụ:

   - Đào tạo giáo viên ngoại ngữ và đào tạo ngoại ngữ có trình độ cao đẳng trở xuống.

    - Giảng dạy chương trình ngoại ngữ cho các ngành đào tạo khác trong trường.

    - Tham gia giảng dạy các khóa bồi dưỡng cấp chứng chỉ Tiếng Anh, NVSP.

    - Phối hợp với phòng QLKH, VLVH-QHQT thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong phạm vi nhà trường.

    - Khoa Ngoại ngữ có bộ môn Tiếng Anh chuyên và Tiếng Anh không chuyên.

  - Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường để bồi dưỡng kiến thức và tổ chức thi chuẩn đầu ra môn Ngoại ngữ cho sinh viên chính quy các ngành đào tạo.

           

2. Danh sách cán bộ giảng viên:

DANH SÁCH CBGV: KHOA NGOẠI NGỮ

 

Stt

Họvàtên

Nămsinh

Chứcvụ

Trìnhđộ CM

Chuyênngành

Số ĐT

Địachỉ Email

 

1

Nguyễn Thị Thu Viện

1972

TK,

Th.s

Tiếng Anh

0985721629

thuviencdspbn@ gmail.com

 

2

Nguyễn Thị Hồng Vân

1974

PTK,

Th.s

Tiếng Anh

0944427859

[email protected]

 

3

NguyễnThị Mỹ Hạnh

1973

GV

Th.s

Tiếng Anh

0972138386

[email protected]

 

4

NguyễnThị Phương Mai

1974

GV

Th.s

Tiếng Anh

0919587276

[email protected]

 

5

Nguyễn Văn Thuật

1968

GV

Th.s

Tiếng Anh

0984650768

[email protected]