Cờ Úp online - Nền tảng cá cược tốt

Liên kết website
Quảng cáo
Công khai về sơ sở vật chất

Công khai về sơ sở vật chất

1. Diện tích đất đai cơ sở đào tạo quản lý sử dụng: 3,85ha 2. Diện tích xây dựng:   12. 575m2 3. Giảng đ­ường/phòng học: 4. 524m2             Số phòng học:  36             Diện tích: 4. 524 m2 4. Phòng học máy tính: 04             Diện tích:  240m2             Số máy tính sử dụng được: 245       ...

Nội dung đang cập nhật...

Thông báo
Thời tiết