Chức năng nhiệm vụ:

 - Đào tạo giáo viên Âm nhạc, Mỹ Thuật, Thể dục, Công tác đội có trình độ cao đẳng trở xuống.

    - Giảng dạy các chương trình  Âm nhạc, Mỹ Thuật, Giáo dục thể chất, Công tác đội, Giáo dục QPAN cho các hệ đào tạo trong trường.

    - Tham gia giảng dạy các khóa bồi dưỡng, cán bộ quản lý giáo dục, NVSP, giáo viên, nhân viên trường mầm non, tiểu học.

          - Chủ trì, phối hợp với các tổ chức khác trong việc triển khai các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong trường.

    - Phụ trách công tác tự vệ của trường. Thường trực Ban chỉ huy quân sự trường.

          Khoa Nhạc- Họa- Thể dục- GD QPAN có các tổ bộ môn: Nhạc, Mĩ thuật, Thể dục- GDQPAN.

    DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA NHẠC - HOẠ - TD, GDQPAN

 

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ CM

Chuyên ngành

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Đặng Cao Sơn

1967

Trưởng khoa, GV

Thạc sĩ

Quản  lí GD

09329999

[email protected]

2

Vũ Thị Loan

1970

Phó trưởng khoa, GV

Thạc sĩ

Quản  lí GD

0986107007

[email protected]

 

3

Dương Biên Hoà

1964

Trưởng bộ môn, GV

Thạc sĩ

GD thể chất

 

0988085549

[email protected]

4

Nguyễn Văn Sinh

1968

Trưởng bộ môn, GV

Thạc sĩ

Quản  lí GD

0912203262

[email protected]

 

5

Ngô Vũ Sơn

1967

Phó trưởng môn, GV

Thạc sĩ

Thể thao trường học

 

03890669

[email protected]

6

Trần Hùng Viện

1984

BT Đoàn trường, GV

Thạc sĩ

LL và PPDH AN

 

0989476444

[email protected]

7

Trương T. Hồng Mỵ

1979

CT CĐBP, GV

Thạc sĩ

Hội họa

 

091240748

[email protected]

8

Nguyễn Như Trung

1974

Phó CT CĐBP, GV

Thạc sĩ

Giáo dục thể chất

 

0988385000

[email protected]

9

Nguyễn T. Phúc Oanh

1971

Giảng viên

Thạc sĩ

Hội họa

 

0984112509

[email protected]

10

Dương Tố Nga

1969

Giảng viên

Đại học

SP Âm nhạc

 

0988121219

[email protected]

11

Nguyễn Văn Thuỵ

1976

Giảng viên

Đại học

SP Âm nhạc

 

0912585030

[email protected]

12

Ngô Khánh Quân

1967

Giảng viên

Đại học

SP Mỹ thuật

 

0365964168