DANH SÁCH

 BAN CHẤP HÀNH HI SINH VIÊN TRƯỜNG CĐSP BẮC NINH

KHÓA IV, NHIỆM KÌ 2019 – 2022

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị công tác

Trình độ

Đảng viên

Chức vụ

Nam

Nữ

Chuyên môn

Chính trị

1

Nguyễn Hữu Tuấn

1992

 

QLKH, VHVL -QHQT

Thạc sĩ

Sơ cấp

x

Chủ tịch HSV

2

Ngô Thị Lanh

 

1985

THMN

Thạc sĩ

Sơ cấp

x

PCT Hội SV

3

NguyễnThịHương

 

2000

Toán 39

Sinh viên

 

 

P.CT Hội SV

4

LêThịThùyLinh

 

1986

PhòngĐàotạo

Thạc sĩ

Sơ cấp

x

UVBTK

5

Bùi Thu Hà

 

2000

Bíthư chi đoàn TA 38

Sinhviên

 

 

UV BTK

6

NguyễnThịThủyTiên

 

2000

MN38A

UV BCH LCĐ H-MN

Sinhviên

 

 

UV BCH

7

NguyễnQuỳnhAnh

 

1994

Trung tâm NN-BD

Thạc sĩ

Sơ cấp

 

UV BCH

8

NguyễnKhánhLinh

 

2001

TA 39

Sinh viên

 

 

UV BCH

9

NghiêmThịHiền

 

1999

MN37C

UV BCH LCĐ H-MN

Sinh viên

 

 

UV BCH

10

NguyễnBáCường

2001

 

TH39A

UV BCH LCĐ H-MN

Sinh viên

 

 

UV BCH

11

NguyễnXuânThanhThuận

 

2000

TH38A

UV BCH LCĐ H-MN

Sinh viên

 

 

UV BCH

12

NguyễnThùyAnh

 

2000

Văn 39

Sinh viên

 

 

UV BCH

13

Chu YếnLinh

 

2001

Toán 39

Sinh viên

 

 

UV BCH

14

LêThịHồngAnh

 

2000

Văn 38

Sinh viên

 

 

UV BCH

15

DươngThùyNhung

 

2000

Văn 38

Sinhviên

 

 

UV BCH