DANH SÁCH TRÍCH NGANG NHÂN SỰ  BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2019 - 2022

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nơi ở

Giới tính

Chức vụ, đơn vị

Đoàn viên

Đảng viên

Trình độ chuyên môn

Trình độ LLCT

Chức vụ

 1.  

Trần Hùng Viện

1984

Quế Võ - Bắc Ninh

Nam

UVTV-PBT

 

x

Thạc sĩ

Sơ cấp

UVBTV,BT

 1.  

Nguyễn Hữu Tuấn

1992

Võ Cường – TPBN

Nam

BT CĐ CBGV

 

 

x

Thạc sĩ

Sơ cấp

UV BTV, PBT

 1.  

Nguyễn Thị Quỳnh

2000

Vũ Ninh - Bắc Ninh

Nữ

UVBCH-CĐ MN K38B

x

 

Sinh viên

 

U, BTV, PBT

 1.  

Ngô Thị Lanh

1987

Bắc Ninh

Nữ

Bí thư

LCĐ

THMN

 

x

Thạc sĩ

Sơ cấp

UVBTV

 1.  

Lê Thị Thùy Linh

1986

Bắc Ninh

Nữ

Bí thư LCD THCS

 

x

Thạc sĩ

Sơ cấp

UVBTV

 1.  

Bùi Thu Hà

2000

Bắc Ninh

Nữ

Bí thư chi đoàn TA 38

x

 

 

 

UVBTV

 1.  

Nguyễn Quỳnh Anh

1994

Bắc Ninh

Nữ

CĐ CBGV

x

 

Thạc sĩ

Sơ cấp

UV BTV

 1.  

Vũ Huy Hưởng

1991

Tiên Du - Bắc Ninh

Nam

CĐ CBGV

x

 

Đại học

Sơ cấp

UV BCH

 1.  

Nguyễn Ngọc Trâm

1993

Từ Sơn - Bắc Ninh

Nữ

CĐ CBGV

x

 

Đại học

Sơ cấp

UV BCH

 1.  

Bùi Thị Thu Thủy

1991

Đại Phúc – Bắc Ninh

Nữ

Phó bí thư

LCĐ

THMN

 

x

Thạc sĩ

Sơ cấp

UV BCH

 1.  

Ngô Thị Quỳnh

1996

Bắc Ninh

Nữ

CĐ CBGV

x

 

Cao đẳng

 

UV BCH

 1.  

Nguyễn Thị Thu Hà

1995

Tiên Du - Bắc Ninh

Nữ

UV BCH

 

x

Đại học

 

UV BCH

 1.  

Nguyễn Thị Hương

2000

Bắc Giang

Nữ

Văn 39

x

 

Sinh viên

 

UV BCH

 1.  

Chu Yến  Linh

2001

Đại Phúc – Bắc Ninh

Nữ

Toán 39

x

 

Sinh viên

 

UV BCH

 1.  

Lê Thị  Hồng Anh

2000

Quế Võ – Bắc Ninh

Nữ

Văn 38

X

 

Sinh viên

 

UV BCH

 1.  

Trương Thị Hương

2000

Bắc Ninh

Nữ

Toán 38

X

 

Sinh viên

 

UV BCH

 1.  

Nguyễn Khánh Linh

2001

 

Nữ

Tiếng Anh 39

X

 

Sinh viên

 

UV BCH

 1.  

Nghiêm Thị Hiền

1999

Yên Phong – Bắc Ninh

Nữ

MN37C

UV BCH LCĐ H-MN

X

 

Sinh viên

 

UV BCH

 1.  

Nguyễn Bá Cường

2001

Quế Võ- Bắc Ninh

Nam

TH39A

UV BCH LCĐ H-MN

X

 

Sinh viên

 

UV BCH

 1.  

Nguyễn Xuân Thanh Thuận

2000

Từ Sơn - Bắc Ninh

Nữ

TH38A

UV BCH LCĐ H-MN

X

 

Sinh viên

 

UV BCH

 1.  

Nguyễn Thị Thủy Tiên

2000

Tiên Du – Bắc Ninh

Nữ

MN38A

UV BCH LCĐ H-MN

X

 

Sinh viên

 

UV BCH