I. Chức năng, nhiệm vụ: 
       Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch chung của nhà trường:     

   - Đào tạo giáo viên ngành giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn.

    - Giảng dạy các bộ môn của khoa cho các lớp, hệ đào tạo trong trường.

    - Tham gia giảng dạy các khóa bồi dưỡng, cấp chứng chỉ cán bộ quản lý giáo dục, NVSP, giáo viên, nhân viên trường mầm non, tiểu học.

Quản lý trực tiếp cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên của khoa. Quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao cho khoa.

Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học; xây dựng đề án, biên son tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường.

Tchc nghiên cu ci tiến phương pháp ging dy, hc tp; xây dng và thc hin phương pháp kim tra, đánh giá kết quhc tp, rèn luyn ca sinh viên, bo đảm chun đu ra của người học theo cam kết đã được công b, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.
      Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên.

Thực hiện kế hoạch rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực tập, thực tế, hoạt động ngoại khoá.

Tổ chức tham gia khoá bồi dưỡng thường xuyên để chuẩn hoá và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL, giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học.
      Khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất và đời sống xã hội, góp phần bổ sung nguồn tài chính cho trường.

 

      
               
DANH SÁCH CB GIẢNG VIÊN KHOA GDTH - MN NĂM HỌC 2021 - 2022 
         
TTHọ và tênNăm sinhChức vụTrình độ  CMChuyên ngànhSố ĐTGmail 
 
 
1Trần T. Hồng Minh1976Trưởng  khoa  Thạc sỹGD Mầm Non985025667[email protected] 
2Vũ Thị Ánh Ngọc1987Trưởng mônThạc sỹGD Mầm Non985133638[email protected] 
3Nguyễn Thị Dư1976Giảng viênThạc sỹGD Mầm Non945353459[email protected] 
4Lưu Thị Thanh Hường1987Phó TMThạc sỹGD Mầm Non976929187[email protected] 
5Bùi Thị Thu Thủy1991Giảng viên – phó BTLCĐThạc sỹGD Mầm Non369018018[email protected] 
6Nguyễn Thị Thắng1982Phó trưởng khoa Tiến sĩVăn 936755866[email protected] 
7Nguyễn Thị Nguyệt1981Giảng viênThạc sỹVăn 964989968[email protected] 
8Vương Hồng Nhung1987Trưởng mônThạc sỹVăn 983779359[email protected] 
9Phùng Thị Hiền1986Giảng viên – Bí thư LCĐThạc sỹVăn 844475666[email protected] 
10Nguyễn Thị Thiêm1986Giảng viên – phó BTLCĐThạc sỹVăn 976867170[email protected] 
11Nguyễn Thị Lanh1987Giảng viên – CT Hội SV Thạc sỹVăn 983359938[email protected] 
12Phan Thị Hiền1977Trưởng mônThạc sỹLịch sử968119586[email protected] 
13Nguyễn T. Thu Hằng1986Giảng viên – CTCĐ khoa Thạc sỹSinh học987373488[email protected] 
14Nguyễn Thị Thảo Nguyên1988Trưởng mônThạc sỹToán972588167[email protected] 
15Trần Quốc Việt1985Giảng viên Thạc sỹToán947414682[email protected] 
16Nguyễn Thị Mây1981Giáo vụ khoaCử nhânÂm nhạc898296162[email protected]